PRIVACY VERKLARING DE SCHROEF VZW

De Schroef vzw brengt de gebruiker hiervan op de hoogte dat er persoonlijke informatie van de gebruiker wordt verzameld en opgeslagen. Die gegevens worden verkregen bij de registratieprocedure en bij deelname aan activiteiten. Indien de gebruiker niet wenst dat de persoonlijke informatie wordt gebruikt voor verdere communicatie doeleinden en dus enkel wordt aangewend voor deelname aan de ingeschreven activiteit, kan de gebruiker dit aangeven in de registratieprocedure.

Deze verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt voor de relatie tussen De Schroef vzw en de gebruiker enerzijds en voor het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering en mailing anderzijds. Deze lijst is niet limitatief.

Contactgegevens en persoonsgegevens blijven in ons bestand totdat de gebruiker communiceert om het te verwijderen. Medische informatie verkregen voor een activiteit worden niet digitaal opgeslagen en vernietigd nadat de activiteit verlopen is.


Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 25 mei 2018 heeft de gebruiker de volgende rechten inzake de door hem verstrekte persoonsgegevens:

  • het recht tot inzage te allen tijde

  • het recht tot verbetering in geval onjuistheden

  • het recht tot aanpassing in geval van onvolledigheid

  • het recht tot verwijdering

 

Je kan de door De Schroef vzw geregistreerde gegevens steeds opvragen of wijzigen via marina@deschroef.be of per brief bij De Schroef vzw, Elzasweg 14 ,2030 Antwerpen. 

 

Voor informatie, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan je contact opnemen via marina@deschroef.be