WAT DOEN WE?

vzw De Schroef is een organisatie van en voor mensen uit de binnenvaart. Zij heeft een centrum in de Antwerpse Haven waar zij haar unieke werking in België heeft. Daar waar de meeste organisaties en instanties de binnenvaart als een transportsector zien, heeft zij de specifieke manier van leven aan boord van een schip en de gevolgen hiervan als uitgangspunt voor haar visie op de binnenvaart.

Daarom is De Schroef al ruim 30 jaar bezig met het toegankelijk maken van activiteiten en voorzieningen voor mensen uit de binnenvaart. Ofwel zorgt ze dat voorzieningen toegankelijker worden, of indien dit te moeilijk is zal ze in de mate van het mogelijke zelf voor de organisatie instaan.

Zo is er de kleuterschool, waar De Schroef in België de pionier van het ligplaatsonderwijs is. Dit is een onderwijsvorm die klassiek onderwijs (in de periodes dat het schip in de haven ligt) combineert met afstandsonderwijs tijdens de periodes dat het schip aan het varen is. Sinds 2002 is onze school erkend en ondergebracht in het Stedelijk Onderwijs.

Voor schoolgaande kinderen en jeugd is er onze jeugdwerking.  Wij organiseren activiteiten doorheen het jaar en tijden de grote vakanties organiseren wij een groot kamp. Het is voor schipperskinderen niet  altijd vanzelfsprekend om in de vrije tijd samen activiteiten te doen. Aansluiten bij een klassieke jeugdbeweging is niet vanzelfsprekend, omdat regelmatige afwezigheid zorgt voor een vervreemding van de groep.

Hetzelfde geldt voor deelname aan (ploeg)sporten in clubverband. Vandaar dat De Schroef badminton organiseert en andere sportinitiatieven mee ondersteunt.

Klassieke opleidingen in het avondonderwijs zijn niet toegankelijk voor binnenschippers. Daarom moest er ook voor hen afstandsonderwijs gecreëerd worden. Deze initiatieven worden door De Schroef mee opgevolgd en geëvalueerd. 

 

Maar ook het gewone sociale leven voor schippers staat onder druk. Door de hogere werkdruk wordt het voor schippers steeds moeilijker om zich te engageren in de organisatie van het verenigingsleven. Dit heeft tot gevolg dat de besturen van schippersorganisaties hun groep steeds ouder en kleiner zien worden. Met alle gevolgen voor de daadkracht van deze organisaties in de volgende decennia.

email_handtekening.png